Vítejte na stránkách

                     Základní školy a Mateřské školy                              v Nučicích

  Důležité informace

 

Výsledky zápisu pro děti – cizince – зарахування дітей – іноземців до дошкільної освіти та базової освіти відбулося 6.6.2022 року

Oznamujeme,  že zápis pro děti - cizince do předškolního vzdělávání a základního vzdělávání se konal  6.6.2022:  Ředitel mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha - západ, příspěvková organizace, rozhodl podle...

číst více

Konzultační hodiny 15.6.

Vážení rodiče, rodiče žáků 5.A a 5.B zveme na třídní schůzky s budoucími třídními učiteli ve středu 15.6.2022 od 16,00 hodin. Dále zveme všechny rodiče žáků na prezenční konzultační hodiny.  ve středu 15.6.2022 od 16,30 do 18,00.  Učitelé budou ve škole na místech...

číst více

Kroužek angličtiny

Kroužek angličtiny Od příštího školního roku předpokládáme pokračování kroužků angličtiny: Jde o mimoškolní aktivitu organizovanou paní Blankou Hrdličkovou. Hodiny by probíhaly ve škole po vyučování. Probíhají hodiny angličtiny pro 1. a 2. třídu, jako hravá příprava a...

číst více

třídy MŠ

Dětí v MŠ

Tříd ZŠ

Žáků v ZŠ

90 žáků v MŠ
325 žáků v ZŠ
24 učitelů v ZŠ
9 asistentů pedagoga ZŠ
8 učitelek MŠ
školní poradenské pracoviště
5 vychovatelů
15 tříd ZŠ
4 oddělení MŠ
4 oddělení ŠD
Zájmové kroužky

  Certifikáty, ocenění