Vážení rodiče,

    dle nařízení KHS Středočeského kraje byla MŠ uzavřena do 18. 10. 2020 z důvodu karantény.

     Všechny učitelky MŠ byly do 18. 10. 2020 testováné na covid 19 s negativním výsledkem.

     MŠ bude otevřena 19. 10. 2020.

    Pokud jste nechali Vaše dítě do 18.10. testovat na covid 19, může nastoupit do MŠ v pondělí 19.10. S sebou v pondělí ráno do MŠ přineste Vámi napsané a podepsané čestné prohlášení,  že bylo dítě dne…testované na covid 19 s negativním výsledkem. (nařízení KHS) 

     V případě, že jste dítě nenechali testovat, může dítě do MŠ nastoupit až 23. 10. s tím, že přinesete  také čestné prohlášení, že dítě nejeví žádné příznaky onemocnění. (nařízení KHS) 

     Výjimku tvoří děti, které nebyly přítomny v MŠ 6.+ 7+. 8.10., tedy nepřišly do kontaktu s pozitivně testovanou osobou. Tyto děti mohou nastoupit do MŠ 19. 10. 2020 s podepsaným prohlášením, že jsou zdravé.

     Přestože budou v MŠ nepřítomné 2 pí. učitelky z důvodu distanční výuky s jejich prvňáčky, budeme se snažit, aby provoz byl nezměněn od 6:30 – 17:00. Jedinou změnou je, že rodiče nebudou moci ráno doprovázet děti do šaten, ale budou je předávat u vchodových dveří pí. učitelkám, které je budou rozvádět do tříd.  Odpoledne je budou paní učitelky opět předávat rodičům u vchodových dveří.  Abychom pokryli rozvádění dětí učitelkami MŠ, budou nám v čase 6:30 – 8:30 a 15:00 – 17:00 vypomáhat dva vychovatelé družiny ZŠ

    V MŠ nebudou tento týden kroužky. 

    Pokud Vaše dítě v pondělí 19. 10. nenastoupí do MŠ, odhlaste mu stravu do 19. 10. do 8:00 !

    V případě dotazů volejte kdykoliv ZŘŠ pro MŠ pí. Kubátové: 734 571 573, kubatova@zs-nucice.cz

    Děkujeme Vám všem za spolupráci v této nelehké době, přejeme Vám hlavně hodně zdraví a radosti z Vašich dětí.

Paní učitelky z MŠ