zs
ms
dr_sk

Důležité informace

Oznámení - vši|15.09.2016

Oznamujeme rodičům, že v základní škole - 1., 2., 6. třída - se vyskytly vši.

Prosíme, prohlédněte dětem hlavu.

Pokud objevíte vši nebo hnidy, neposílejte dítě do školy, neboť je pro ostatní infekční.  Návrat je možný až po úplném odvšivení.


Více informací >

Poděkování|11.09.2016

Ráda bych veřejně poděkovala rodičům, kteří nám přišli v neděli 4. 9. 2016 pomoci s úklidem základní školy. Děkuji paní Sládkové, Vyšínové, Heltlové, manželům Křivanovým a panu Hobzkovi. Velmi cenná byla pomoc tatínků pana Křivana a Hobzka, kteří nám pomohli se stěhováním, vrtáním a šroubováním.

Dále děkuji všem učitelům, provozním zaměstnancům ZŠ a rodinným příslušníkům, že nehleděli na čas a snažili se školu co nejlépe uklidit a připravit třídy pro děti.

Děkuji také učitelkám mateřské školy, provozním zaměstnankyním a rodinám paní učitelek, že zvládly nedělní úklid a stěhování mateřské školy. Děti spolu s rodiči díky jejich nasazení mohly v pondělí obdivovat krásně nazdobenou MŠ.

Jiřina Tafatová 

Více informací >